Consulta tots els concerts realitzats per la JOSA desde els seus inicis. En molts d’ells es pot trobar informació sobre el lloc on es va realitzar i el programa interpretat.